Podkist je podcast Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije (ZKIST) u kojem razgovaramo o znanstvenim i tehnološkim temama te temama povezanim sa studiranjem i učenjem. Cilj je u opuštenoj atmosferi približiti najnovija znanstvena istraživanja široj publici, dati studentima širi pogled na to što uče te poslušati savjete starijih kolega o studiranju, radu i napredovanju u profesionalnoj karijeri.

Podkist su zajedničkim snagama pokrenuli Filip Turčinović i Dario Bojanjac, a do sada snimljene epizode možete pronaći na našem YouTube kanalu, Google Podcasts i Spotfyu.


FER-ovi istraživači članovi...

Prof. dr. sc. Davor Škrlec, izv. prof. dr. sc. Dubravko Babić, doc. dr. sc. Dario Bojanjac, doc. dr. sc. Josip Lončar i dr. sc. Stefan Cikota imenovani su u ožujku 2022. godine za članove Referentne skupine za Svemirski program Unije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao tijelo državne uprave nadležno za Svemirski program Unije, imenovalo je 15 članova Referentne skupine s ciljem jačanja suradnje i koordinacije u području svemira kroz koordinirano i zajedničko djelovanje. Referentna skupina osniva se u svrhu oblikovanja strateških i operativnih dokumenata Ministarstva znanosti i obrazovanja koji se odnose na područje svemira te koordiniranje svih aktivnosti relevantnih za područje svemira.

Referentna skupina broji 15 članova, redom eminentnih hrvatskih stručnjaka iz različitih institucija i poduzeća, a pored FER-a, to su: National Aeronautic and Space Agency (NASA), Geodetski fakultet, Institut Ruđer Bošković, Državni hidrometeorološki zavod, Tehnička škola Sisak, HiperSfera d.o.o., Amphinicy d.o.o. i BISorb consulting d.o.o.

U nastavku obavijesti nalazi se opis zadaća članova Referentne skupine te opis ciljeva Svemirskog programa Unije.

Zadaće članova Referentne skupine uključuju:

  • savjetovanje članova odbora i pod-odbora povezanih s područjem svemira, a u odnosu na pitanja koja su relevantna za Svemirski program i/ili druge aktivnosti povezane s područjem svemira.
  • davanje očitovanja na dokumente distribuirane na Radnoj skupini za svemir pri Vijeću Europske unije.
  • davanje očitovanja na temelju kojih će se formirati stajalište RH oko svih pitanja Europske komisije i drugih nadnacionalnih tijela povezanih s područjem svemira (UNOOSA, ESA, EUSPA).
  • davanje očitovanja na upite Ministarstva znanosti i obrazovanja o temama u području svemira, uključujući upite vezane za sudjelovanje RH u Europskoj svemirskoj agenciji.
  • sudjelovanje u oblikovanju i izradi strateških i operativnih dokumenata koji se odnose na područje svemirskog sektora i politike u području svemira.
  • razmjenu informacija i poticanje prilika za suradnju, poglavito u kontekstu suradnje javnog i privatnog sektora.
  • suradnju sa svim relevantnim dionicima u okviru Svemirskog programa, uključujući suradnju s predstavnicima Međuresorne skupine za svemir.
  • druge zadaće po nalogu ministra nadležnog za znanost.

Ciljevi Svemirskog programa Unije podrazumijevaju pružanje ili doprinos pružanju visokokvalitetnih i aktualiziranih te sigurnih podataka, informacija i usluga povezanih sa svemirom na globalnoj razini, maksimalno povećanje socioekonomskih koristi, posebno poticanjem razvoja inovativnih i konkurentnih europskih uspostavnih i primijenjenih sektora (upstream and downstream sectors), uključujući MSP-ove i novoosnovana poduzeća, jačanje sigurnosti i zaštite Unije i njezinih država članica te jačanje autonomije Unije, osobito u pogledu tehnologije, promicanje uloge Unije kao globalnog aktera u svemirskom sektoru, poticanje međunarodne suradnje, jačanje europske svemirske diplomacije te poboljšanje sigurnosti, zaštite i održivosti svih aktivnosti u svemiru koje se odnose na svemirske objekte i širenje svemirskog otpada, kao i na svemirsko okruženje.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti